CV

Titta närmare på min CV och se vad jag har sysslat med tidigare i karriären. Har du frågor kontakta mig.

Yrkeserfarenhet

Trafikverket
Nyhetsredaktör för Trafikverkets intranät, 100401-110430

Efter den stora omorganisationen där Banverket lades ned och Trafikverket startades arbetade jag främst som nyhetsredaktör för intranätet samt externwebben. Tjänsten innebar att jag bland annat att jag ansvarade för den gemensamma nyhetsplaneringen och höll i nyhetsplaneringsmöten, publicerade och skrev olika slags texter. Texterna kunde till exempel vara intervjuer, chefsbrev, riksdagsbeslut som påverkade Trafikverket. Men också texter om teknik och HR-frågor.

Banverket
Informatör/huvudredaktör och nyhetsredaktör för Banverkets intranät, 070901-100401

Huvudredaktörsrollen innebar bland annat att jag ansvarade för Expertenhetens nyhetsplanering och webbstruktur på intranätet. Jag skrev bland annat nyheter och gjorde intervjuer med medarbetare i organisationen. Jag skrev ibland om andras texter för att de skulle bli mer lättlästa. Som informatör skrev jag även kommunikationsplaner för olika projekt samt gav kommunikationsstöd till enhetens chefer och ledningsgrupp.

Som nyhetsredaktör för Banverkets intranät ansvarade jag för den gemensamma och nationella nyhetsplaneringen och höll i interna redaktionsmöten. Jag deltog också i projektet med att ta fram innehåll till det nya intranätet och externwebben, för den nya myndigheten Trafikverket.

Informatör och huvudredaktör Sverige, 0512-0709

Tjänsten innebar att jag arbetade med både intern och externkommunikation. Jag arbetade bland annat som huvudredaktör för Banverket Trafiks intranät. I den rollen ansvarade jag för att bygga upp, strukturera, skriva, publicera och uppdatera innehållet på intranätet för enheten. Jag planerade och höll även utbildningar i Epi-server för enhetens redaktörer på intranätet. Texter jag skrev var av skild natur, t.ex. intervjuer, beslut och nyhetstexter om verksamheten. Som medlem i Banverkets pressjour hade jag kontakt med medier vid händelser som berörde Banverket.

Informatör, Göteborg 0508-0512

Efter avslutad universitetsutbildning fick jag en tjänst på Västra Banregionen. Jag arbetade till största del med presstjänsten för regionen vilket innebar att vara ständigt alert när medierna hörde av sig i olika frågor som berörde Banverket. Arbetsuppgifterna krävde stresstålighet och en god kännedom av verksamheten.

Utbildningar högskola/universitet

Fil.kand. 120p, Medie- och kommunikationsvetenskap Göteborgs universitet, 2005

I min fil.kand ingår förutom 60 p Medie- och kommunikationsvetenskap, även 40 poäng Samhällsgeografi (även kallat Kulturgeografi) samt 20 poäng i Sociologi.

Social interaktion och kognition 7,5 p. 2011, Högskolan i Skövde

Psykologi 3p, 2011,  Högskolan i Kristianstad.

Fortbildning/övriga kurser

WebCoast, 2012

Copywriting 2, Berghs School of Communication, 1102-1106, distanskurs 15 veckor

Under kursens 15 veckor skrev jag bland annat manus för radioreklam och reklamfilm, pressreleaser, annonser för tryck och webb, jag tog även fram koncept och skapade kampanjer.

Utvecklas som skribent, Populär kommunikation, 110510-110512

Copywriting 1, Berghs School of Communication, 0909-0912, distanskurs 15 veckor
Grunder i copywriting.

Kommunikationsplanering, Nordisk kommunikation, Göteborg 070903

Kunskap om och träning i praktiska verktyg i kommunikationsplanering för att stödja verksamheten.

Projektledning, Wenell Management AB, Göteborg 0705

PROPS för Projektledare, Semcon Project Management AB, Borlänge 0611

Strategisk intern kommunikation, IBC Euroforum, Stockholm 061024

Medieutbildning, Stockholm 060427

Intervjuträning och kunskap om hur man möter media.

Information och PR, Vasa kunskapscentrum, Göteborg, 0101-0112

Under ett år på Komvux lärde jag mig grunderna i webbdesign, strategisk kommunikation, marknads- och informationsrätt, desktop publishing samt ekonomi- och marknadsföring.

Webbdesign, STF Ingenjörsutbildning, Stockholm 0011

MS FrontPage 2000, Adnome, Borlänge 0004

Övrig information

  • Min blogg: www.naraogat.se
  • Ingick i Banverkets presstjänst mellan 2005-08 – 2007-07
  • Sekreterare i Lexbydalsvägens samfällighetsförening 2005-2006
  • Commended in Sony World Photography Awards, SWPA 2012

Språkkunskaper

Engelska – goda kunskaper
Finska – god förståelse i tal.

Datakunskaper

Jag behärskar både PC och Mac och kan använda: Office-paketet, Pages, Keynote, FrontPage, InDesign, Photoshop, PageMaker, Acrobat, Share Point samt Epi-Server.

Referenser

Lämnas gärna på begäran.

Länkar

Twitter: @naraogat 
Flickr
Google+
LinkedIn
Pinterest
www.naraogat

 

One Response to CV

  1. Pingback: Opersonligt blir personligt |

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *